6 tháng đầu năm 2018, Agribank đạt lợi nhuận 3.796 tỷ đồng

.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018.
Theo đó, tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản đạt của Agribank đạt 1,197 triệu tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm 2018.
Tiền gửi của khách hàng đạt 1,053 triệu tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm.
Cho vay khách hàng đạt 925.217 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm nay.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, Agribank đạt lãi thuần 19.131 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ 2017.
Thu nhập từ dịch vụ đạt 1.611 tỷ đồng, tăng 27%. Lãi từ hoạt động khác tăng mạnh 59% và đạt 2.679 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư là 20 tỷ đồng, cùng kỳ 2017 lỗ 24 tỷ đồng.
 Lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng đạt 14.199 tỷ đồng, tăng 24% nhưng phải trích tới 10.403 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro khiến lợi nhuận trước thuế đạt 3.796 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ 2017.
Mặc dù vậy, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm 2018 lại âm gần 15.526 tỷ đồng do tăng các khoản cho vay khách hàng, sử dụng nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản chứng khoán, tín dụng, đầu tư dài hạn. Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư cũng âm gần 162 tỷ đồng. Điều này khiến lưu chuyển tiền thuần âm 15.664 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm 30/06/2018, tỷ lệ nợ xấu của Agribank là 2,18% và ở mức 20.160 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 2,05% hồi đầu năm.
Agribank đang nắm giữ 25.197 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành (dự phòng hơn 15.607 tỷ đồng), ngoài ra còn có 170 tỷ đồng trái phiếu DATC.
Trước đó, Agribank đã lên kế hoạch kinh doanh năm 2018 với lợi nhuận trước thuế tăng 10% so với năm 2017, tương ứng khoảng 5.500 tỷ đồng, kế hoạch đầu tư nội ngành 3.896 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

LAN ANH

Tin liên quan
  • Ngày 22/10: Xử phúc thẩm “bà trùm” Hứa Thị Phấn
  • “Cuộc chiến” tiền mặt ở trận địa nông thôn
  • Ngân hàng nào đang dẫn đầu thị trường về thu hút vốn và cho vay ra?
  • Bình Dương: Nguyên giám đốc Ngân hàng Agribank treo cổ tại nhà riêng
  • Ông lớn ngân hàng lại kêu thiếu tiền
Cùng dòng sự kiện
Từ khóa: Agribank, doanh thu, cho vay, chi phí, cổ đông
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn