Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, sân bay Long Thành

.

 

1
Các ĐB bấm nút thông qua nghị quyết

Sáng nay, với 92,16% ĐB có mặt biểu quyết tán thành, QH đã thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Theo nghị quyết, chỉ tiêu GDP tăng 6,6-6,8%; CPI khoảng 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%...

QH đề nghị phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin. Đẩy nhanh triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án giao thông, công nghiệp trọng điểm.

QH yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, nhất là ở các TP lớn và những địa phương mà nhân dân có nhiều bức xúc. Kiểm soát chặt chẽ việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, nhất là đất lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng.

”Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất rừng phòng hộ, đặc dụng”, nghị quyết nêu rõ.

QH yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ và chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân, đẩy nhanh độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Về lĩnh vực giáo dục, QH đề nghị triển khai đúng hạn nghị quyết số 88/2014/QH13 của QH về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong việc in, phát hành, sử dụng sách giáo khoa để chống độc quyền, tránh lãng phí. Tổ chức các kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chất lượng.

QH yêu cầu thực hiện nghiêm việc đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

”Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và hiệu lực thực thi pháp luật. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Quyết liệt rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, coi đây là một khâu đột phá thúc đẩy tăng trưởng”, nghị quyết nêu.

QH cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, thu hồi hiệu quả tài sản bị thất thoát. Ngăn chặn hiệu quả hoạt động tín dụng đen, quản lý chặt chẽ đối với dịch vụ thu nợ, đòi nợ thuê.

Bên cạnh đó, QH yêu cầu tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh để bảo vệ đất nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Bảo đảm an toàn thông tin mạng và không gian mạng.

QH giao Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp, TAND tối cao, VKSND tối cao, Kiểm toán nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện thành công nghị quyết của QH.

Theo Vietnamnet

Nguồn: www.tapchigiaothong.vn