Giá năng lượng thế giới ngày 31/10/2018

.

Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,50

+0,32

+0,48%

Dầu Brent giao ngay

76,33

+0,42

+0,55%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,22

+0,04

+1,10%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

181,75

+1,16

+0,64%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

226,80

+0,82

+0,36%

 

Nguồn: vinanet.vn