Đức Gyalwang Drukpa cử hành cầu siêu, cầu nguyện hòa bình tại Saint Petersburg

.
Nguồn: giaoduc.net.vn