Nga cấm sử dụng điện thoại thông minh trong quân đội

.

Dự luật, được phê chuẩn trong lần đọc cuối cùng vào ngày 19/2, cấm các quân nhân và nhân viên phục vụ trong quá trình đào tạo chia sẻ trên internet hoặc với phương tiện truyền thông bất kỳ thông tin nào có thể tiết lộ vị trí của họ, đơn vị họ phục vụ, thông tin về quân lính,.. Ngoài ra, quân nhân còn bị cấm ngay cả các thiết bị có thể lưu trữ hoặc truyền hình ảnh, video và dữ liệu định vị địa lý qua internet.

Các nhà hoạch định dự luật đã giải thích sự cần thiết của nó rằng các thành viên quân sự nhận được mối quan tâm đặc biệt đối với các dịch vụ tình báo nước ngoài và các nhóm khủng bố. Do đó, chia sẻ dữ liệu cá nhân trong khi làm nhiệm vụ có thể gây nguy hiểm cho cả quân đội và cả quốc gia.

Nga đã cố gắng cải thiện tính bí mật của quân đội, áp dụng một bộ các biện pháp nhằm hạn chế luồng dữ liệu nhạy cảm từ các binh sĩ. Tháng 11 năm ngoái, quân đội đã giới thiệu các khóa học đặc biệt cho các binh sĩ và sĩ quan về cách ứng xử trực tuyến để bảo vệ bí mật cấp nhà nước. Khóa đào tạo bao gồm những gì nên và không nên được nói với người lạ, cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội một cách an toàn và hướng dẫn khác.

Thanh Huyền

Theo RT

Nguồn: www.tienphong.vn