Cảnh giác với chiêu trục lợi bảo hiểm mới

Cảnh giác với chiêu trục lợi bảo hiểm mới

Kim Lan | PV nhận được phản ánh của độc giả về một chương trình đầu tư ngắn hạn gọi là "đầu tư tài chính được bảo hiểm miễn phí”. Theo góc nhìn của một số chuyên gia, đây là...